Čistenie, tlakové sanie, Bánská B.

Upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa v Bánské Bystrici zameriava aj na strojové čistenie kobercov, sedacích súprav, čalúnenia, kresiel atď. Pre čistenie kobercov Bánská Bystrica používame veľmi kvalitnú čistiaci chémiu Bosch RTS. Chémia Bosch RTS je najprv nanesená na koberec a chvíľu sa nechá pôsobiť. Potom je celý povrch koberca podrobený pôsobeniu kotúčového stroja s kefou, ktorý dôkladne koberec vykefuje. Akonáhle je kefovanie u konca, všetky nečistoty a vlhkosť z koberca sú odsaté za použitia vysoko výkonného trojmotorového vysávača s úzkou kobercovou hubicou. Ak sú dokončené všetky fázy strojového čistenia kobercov, necháme koberec ešte nejakú chvíľu, aby dokonale vyschol.

Okružná 23, 058 01 Poprad … Garbiarska 4, 040 01 Košice … Lónyaiová 1037, 851 10 Bratislava – Rusovce … Petzvalova 31, 010 15 Žilina … M. Jókaiho 20, 984 01 Lučenec … Cukrovarská 58, 926 01 Sereď … Nám. Matice Slovenskej 2, 965 01 Žiar nad Hronom … Konštantínova 3, 080 01 Prešov …Mlynská 3, 979 01 Rimavská Sobota … Skladná 3, 075 01 Trebišov … Jána Stanislava 43, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … Veľkoblahovská cesta 21, 929 01 Dunajská Streda … Z. Kodálya 33, 924 01 Galanta … Bratislavská 16, 921 01 Piešťany …  SNP 83, 965 01 Žiar nad Hronom … Za Kalváriou 1, 080 01 Prešov … Pod Vinbargom 19, 085 01 Bardejov … Vinohradnícka 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Kukorelliho 50, 066 01 Humenné … Kósu – Schoppera 20, 048 01 Rožňava … Železničná 11, 984 01 Lučenec … Železničná 5, 966 01 Hliník nad Hronom … Novomeského 2, 083 01 Sabinov … Pri starom letisku 9014/30, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Bernolákova 2426/18, 901 01 Malacky … Hutná 30, 056 01 Gelnica … Hontianska cesta 4/657, 936 01 Šahy … Ľudovíta Štúra 755/8, 029 01 Námestovo … SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom … Štefánikova 3520/78, 085 01 Bardejov … Vývojová 227, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Horná Streda 369, 916 24 Horná Streda … Bratislavská 7715/30, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … SNP 1911/429, 017 07 Považská Bystrica … 9.mája 43, 977 03 Brezno … Novomestská 41/35, 926 01 Sereď … Kolónia 1724, 905 01 Senica … Okružná 1927, 020 01 Púchov … Sokolská 324/25, 960 01 Zvolen … Komenského 1217/29, 902 03 Pezinok … Zelená 258/20, 079 01 Veľké Kapušany … Pri starej prachárni 133/16, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … Radlinského 633/19, 010 01 Žilina … Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava … Tranovského 37, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Riečna 909/57, 958 01 Partizánske … Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica … Letná 98, 049 11 Plešivec … Komenského 25, 902 03 Pezinok … Radlinského 1736/27, 026 01 Dolný Kubín … Cintorínska 1655/11, 900 31 Stupava … Perlová 1248/50, 056 01 Gelnica … Ľ. Podjavorinskej 1733/49, 953 01 Zlaté Moravce … Rybnická 2709, 069 01 Snina … Palárikova 81/22, 022 01 Čadca … Dopravná 12, 955 01 Topoľčany … Bratislavská 1683/32, 018 41 Dubnica nad Váhom … Javorová 2018/14, 052 01 Spišská Nová Ves … Tomanova 9729/35, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 …1. mája 1230, 093 01 Vranov nad Topľou … Železničná 57, 966 01 Hliník nad Hronom