Odstraňovanie fólií a strhávanie polepov

V období od 8. októbra do 14. októbra 2013 dvaja zamestnanci našej firmy vykonávali umývanie okien a čistenie okenných rámov a parapiet. Jednalo sa o umývanie okien Banská Bystrica, odstraňovanie fólií a polepov z okien a výkladov Banská Bystrica a detailné vyčistenie zbytkov lepidiel po strhávaní polepov, fólií, banerov Banská Bystrica. Pri umývaní okien bolo zaistené aj odstraňovanie polepov z ich povrchu a celková doba práce bola približne 22 hodín.

Zákazka prebehla v bytovom komplexe, kde sme čistili presklené plochy na troch vchodoch. Všetko sa zaobišlo bez akýchkoľvek problémov a musíme zdôrazniť, že pri umývaní okien, výkladov a iných presklených plôch nikdy nepoužívame leštiace prípravky. Našim zákazníkom teda môžeme zaručiť, že sa na povrchu ich okien po súvislom zaprášení nevyskytnú ťahy a kruhy po leštení. Okná sa čistili dosť ťažko pri porovnaní s inými zákazkami, pretože neboli dlhšiu dobu umývané a na ich povrchu sa vytvoril vodný kameň, ktorý sme museli škrabať za pomoci octu. Na odstránenie polepov z okien sme použili korundové žiletky, ktoré majú minimálny priemer 10 cm. Týmto je zaručené, že nedôjde k poškodeniu skleneného povrchu.

Akcia dopadla veľmi dobre. S umývaním okien bol zákazník úplne spokojný. Následne si ešte vyžiadal doplnkové práce podľa predstáv nájomníkov tohto bytového komplexu.

Ďalej pre Vás vieme vykonať tieto činnosti: odstraňovanie grafitov, čistenie fasád, antigrafitová ochrana, umývanie okien a výkladov, výškové práce, postavebné práce, fluatácia podláh, strojové čistenie kobercov, tepovanie kobercov atď.