Tep. Bratislava Záhorská Bystrica

Keďže pôsobíme na trhu už vyše 20 rokov, môžeme povedať, že sme vyskúšali mnoho technologických postupov ako čo najdokonalejšie vyčistiť koberce v Bratislave Záhorske Bystrici od nežiaducich nečistôt. Jedna z metód, ktorú sme aplikovali, je metóda extrakčná. S ňou sme však nedosahovali výsledky, ktoré sme si predstavovali. Preto sme sa dostali až k metóde strojového čistenia kobercov kotúčovými strojmi s rotačnými kefami. Túto metódu považujeme za najefektívnejšiu a výsledky s ňou máme vždy bezkonkurenčné. Dokážeme vyčistiť akokoľvek znečistený koberec Bratislava Záhorská Bystrica, ktorý ostatné firmy vyčistiť nedokážu. S dopytom nás môžete kontaktovať telefonicky alebo na emailovej adrese centrala@a-servislipka.cz. Strojové čistenie koberca sme poskytli zákazníkom na týchto adresách: Hradná 47, 033 01 Liptovský Hrádok …  Štefánikova 26, 029 01 Námestovo… Partizánska 419, 916 24 Horná Streda … Palárikova 37, 069 01 Snina … Laurinská 36, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 … Borinská Ulica 8 IV 41, 841 03 Bratislava – Lamač, Bratislava 4 … Ružová dolina 26, 821 09 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2 … Brigádnická 86, 841 10 Bratislava – Devín, Bratislava 4 … Poľnohospodárska 50, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2 … Štefana Králika 25, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … Pri hrádzi 27, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2